/E.parduotuvės sąlygos ir taisyklės

E.parduotuvės sąlygos ir taisyklės

Bendrosios sąlygos

Šios sąlygos ir taisyklės nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir www.seifuvosprekyba.lt (UAB „Taurakalnis“, toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.seifuvosprekyba.lt.

Pirkimas yra laikomas sudarytu tada, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį elektroninėje parduotuvėje, pateikęs visus reikiamus duomenis ir sumokėjęs (pasirinkęs sumokėti) Pardavėjui nurodytą sumą, gauna užsakymo (pirkimo) patvirtinimą iš Pardavėjo nurodytu el. paštu ir/ar SMS‘u. Pirkėjui pateikus užsakymą laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis taisyklėmis.

Prekių užsakymas ir sutarties sudarymas

 1. E.parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Prekių kainos e.parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
 3. Prekių pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e.parduotuvėje.
 2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir paslaugas. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
 3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo paskyroje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
 4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeist prekę šiose taisyklėje nurodytomis sąlygomis.
 5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e.parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti e.parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 2. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę ar pakeisti pristatymo terminą, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
 5. Pardavėjas turi teisę po 3-jų darbo dienų iš anksto neįspėjęs anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už užsakymą per nurodytą terminą arba nepateikia Pardavėjui papildomos informacijos, reikalingos tinkamam užsakymo įvykdymui.
 6. Pardavėjas turi teisę panaikinti (blokuoti) Pirkėjo paskyrą, jei pateikiami nepilni, melagingi ar klaidinantys duomenys.

Atsiskaitymo tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, pasirenkamų formuojant užsakymą.
 2. Užsakymas pradedamas vykdyti ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas tik po Pardavėjo pirkimo patvirtinimo, siunčiamo Pirkėjo el. paštu.

Prekių pristatymas

 1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje bendrovės arba kurjerių tarnybos, nurodytos užsakyme, transportu.
 2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje).
 3. Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
 4. Prekių pristatymo kaina nurodoma Pirkėjo užsakyme ir puslapyje “Prekių pristatymas ir grąžinimas“.
 5. Prekės pristatomos iki pirmųjų pastato durų be krovos/užnešimo/montavimo paslaugų, jeigu nesusitarta kitaip. Iškilus kliūtims transporto priemonei privažiuoti prie pat objekto, prekės iškraunamos prie arčiausiai esančios vietos, kur įmanomas pravažiavimas transporto priemonei.
 6. Prekių pristatymo terminai nurodomi užsakyme. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas ar keitimas

 1. Įsigytų prekių e.parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810- 6.22811 straipsnių nuostatomis.
 2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų (nuo prekių gavimo) atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus tam tikras išimtis, kurios nurodytos kodekso 2 dalyje.
 3. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 4. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas. Prekių grąžinimo išlaidos nekompensuojamos. Pirkėjo pageidavimu, grąžinta prekė gali būti pakeista į analogišką kitos spalvos, išmatavimų ir pan. prekę. Šiuo atveju Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekės pristatymą bei sumokėti (atgauti) prekių kainų skirtumą. 
 5. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
 6. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos supakuotos ar kitaip apsaugaotos nuo pažeidimų jas transportuojant. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Šių taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
 3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 4. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

(Atnaujinta 2021-04-20)

Į viršų
©2024 Seifuvosprekyba.lt UAB “Taurakalnis”.